Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Office of Natural Resources and Environment of Kamphaeng Phet Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office
Plastic cap seal

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดที่ดิน

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดที่ดิน

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดที่ดินในคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2560 โดยมี นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 อาคารศาลากลาง จังหวัดกำแพงเพชร

แกลเลอรี่