Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Office of Natural Resources and Environment of Kamphaeng Phet Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office
Plastic cap seal

เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมคณะที่ปรึกษา ผอ.ศปป.4

เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมคณะที่ปรึกษา ผอ.ศปป.4

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมคณะที่ปรึกษา ผอ.ศปป.4 โดยมี พล.ต.คงเอก ขยันกิจ ที่ปรึกษา ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมกลีบจำปา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

แกลเลอรี่