Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Office of Natural Resources and Environment of Kamphaeng Phet Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office
Plastic cap seal

เข้าร่วมการประชุมเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร กรณี ขอเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก หรือโฉนดที่ดินให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม

เข้าร่วมการประชุมเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร กรณี ขอเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก หรือโฉนดที่ดินให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร กรณีขอเอกสารสิทธิ์ น.ส.3ก หรือโฉนดที่ดินให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงฯ สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

แกลเลอรี่