Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Office of Natural Resources and Environment of Kamphaeng Phet Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office
Plastic cap seal

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายส่วนสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการขับเคลื่อนวาระจังหวัดกำแพงเพชร วาระที่ 4 การจัดการขยะ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร 

แกลเลอรี่