Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Office of Natural Resources and Environment of Kamphaeng Phet Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office
Plastic cap seal

โครงการจัดการขยะ มูลฝอยอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการจัดการขยะ มูลฝอยอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายส่วนสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

แกลเลอรี่