Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Office of Natural Resources and Environment of Kamphaeng Phet Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office
Plastic cap seal

โครงการปราบปรามผักตบชวาตังหวัดกำแพงเพชร บ้านคลองต้นไทร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา

โครงการปราบปรามผักตบชวาตังหวัดกำแพงเพชร บ้านคลองต้นไทร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร มอบ          เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการปราบปรามผักตบชวาจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายธัชชัย  สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สนองนโยบายวาระแห่งชาติของรัฐบาลออกกำจัดผักตบชวาแหล่งน้ำ คู คลอง รวม 92 ไร่ 2,900 ตัน พร้อมด้วย ข้าราชการและชาวบ้านจิตอาสากว่า 100 คน  เพื่อร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ที่ขึ้นปกคลุมภายในบริเวณคลองอย่างหนาแน่น จนเกิดปิดขวางทางเดินน้ำ ณ บ้านคลองต้นไทร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

แกลเลอรี่