Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Office of Natural Resources and Environment of Kamphaeng Phet Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office
Plastic cap seal

ประชุมสำนักงา่นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมสำนักงา่นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกาายน พ.ศ. 2560 นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมข้าราชการ พนักงาน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

แกลเลอรี่