Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Office of Natural Resources and Environment of Kamphaeng Phet Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office
Plastic cap seal

30 พ.ค.60

30 พ.ค.60

 

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00-17.00 น. นายประลอง ดำรงค์ไทย ผต.ทส. ได้ลงพื้นที่ตามข้อสั่งการ ท่าน ปกท.ทส. เพื่อรับฟังปัญหาและแนะนำการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ตามภารกิจหน้าที่ ในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ณ สำนักงาน ทสจ.กำแพงเพชร โดยมี เจ้าหน้าที่ จาก ทสจ.กำแพงเพชร สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต7กำแพงเพชร และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1(ลำปาง) เข้ารับทราบแนวทางการปฏิบัติงานฯ

แกลเลอรี่