Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Office of Natural Resources and Environment of Kamphaeng Phet Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office
Plastic cap seal

ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ประจำปี 2561 "กำแพงเพชรเกมส์"

ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ประจำปี 2561 "กำแพงเพชรเกมส์"

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. 
นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ประจำปี 2561 "กำแพงเพชรเกมส์" ระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดกำแพงเพชร โดยจะมีนักกีฬาชาวไทยภูเขาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 20 จังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันโดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดพิธี  พร้อมอธิบดีกรมพลศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยรัฐวิสาหกิจ ประชาชน และสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

แกลเลอรี่