Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Office of Natural Resources and Environment of Kamphaeng Phet Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office
Plastic cap seal

เยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ ลานกระบือ ปตท.สผ.โครงการเอส 1 อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

เยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ ลานกระบือ ปตท.สผ.โครงการเอส 1 อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 18 ตุลาคม 2560  เวลา 14.00 - 16.00 น. นายสันธาน มั่นคง ผอ.ทสจ.กำแพงเพชร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในกรณีอุบัติภัยหมู่ ในพื้นที่สถานีผลิตหลักลานกระบือ ปตท.สผ. โครงการเอส 1 โดยมีนายไพโรจน์  แก้วแดง ร่วมด้วย นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดพิธี ณ  พื้นที่สถานีผลิตหลักลานกระบือ ปตท.สผ. โครงการเอส 1 

แกลเลอรี่