Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Office of Natural Resources and Environment of Kamphaeng Phet Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Green Office
Plastic cap seal

30 มิ.ย.60

30 มิ.ย.60

วันที่30 มิถุนายน60 เวลา 08.45 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและเพิ่มพื้นที่ป่า"1จังหวัด1ป่าในเมือง"โดยนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร...พร้อมด้วยนายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รอง ผวจ.กพ. นายประทีป ตระกูลสา หน.สนจ.กพ. นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและหัวหน้าส่วนราชการ... โดยนายสันธาน มั่นคง ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน...กิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและเพื่อประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตสำนึกให้ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชรจำนวน 5ไร่...///
 

แกลเลอรี่