Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร

Office of Natural Resources and Environment of Kamphaeng Phet Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

การทำบัตรสมาชิค ทสม. ใช้เอกสารอะไรบ้าง

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3.รูปถ่าย(ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ตรงไหน

ที่อยู่ 367 หมู่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

Latlong พิกัด  N 16*33’17.8’’  E 99*30’49.3’’

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
1